دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری نیمسال اول (۹۰-۸۹)
تبلیغات ویژه

برای تبلیغات ویژه با ما تماس بگیرید

تبلیغات پیام نوری

نمونه سوالات دروس عمومی

قابل استفاده همه پیام نوری ها

دانلود با فرمت PDF

ارشد فراگیر

بسته های آموزشی ارشد فراگیر

کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه سوالات پیام نور

با پاسخنامه / کلیه رشته ها

نمونه سوالات پیام نور


Category: نمونه سوالات دروس اختصاصی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری نیمسال اول (۹۰-۸۹)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324985179.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با احادیث ائمه نیمسال اول (۹۰-۸۹)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324957398.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران نیمسال اول (۹۰-۸۹)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324920658.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور ارزیابی محیط زیست نیمسال اول (۹۰-۸۹)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324984935.zip

دانلود نمونه سوال پیام نور ارزیابی کار و زمان نیمسال اول (۹۰-۸۹)

اختصاصی از پرتال اخبار پیام نور
فرمت فایل : PDF
پسورد : www.pnup.ir

لینک مستقیم دانلود :http://pnup.ir/downloads/1/1324998101.zip